CT-maskiner på sykehusene i Namsos og Levanger rammet av driftsstans

Medisinsk fagsjef: Paul Georg Skogen.  Foto: Pål Morten Blom Skaret

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos har torsdag kveld svært begrenset kapasitet på sine røntgenavdelinger da begge hoved-CT-maskinene har driftsstans.

Det opplyser Helse Nord-Trøndelag.

Beredskap og pasienters trygghet ivaretas sammen med St. Olavs hospital – som har normal drift og god kapasitet til å håndtere akuttsituasjoner.

– Rett før helga fikk vi driftsstans på vår CT-maskin på Sykehuset Levanger. Nødvendige deler er bestilt fra USA, og vi er i nær dialog med leverandøren. Mens vi venter på reparasjon er St. Olavs hospital satt i beredskap for å avlaste sykehuset i akutte tilfeller, sier medisinsk fagsjef Paul Georg Skogen.

Situasjonen ble ytterligere forverret for Helse Nord-Trøndelag tirsdag. Også CT-maskinen på Sykehuset Namsos fikk driftsstans. Også der venter de på deler og reparasjon,

– St. Olavs hospital har god kapasitet til å kunne ivareta innbyggerne i Helse Nord-Trøndelags opptaksområde på en forsvarlig og god måte i forbindelse med den aktuelle driftsstansen, opplyser Skogen.

– AMK (Akuttmedisinsk alarmsentral – 113) er satt i beredskap og bistår de vakthavende legene som hele tida vil måtte vurdere alle situasjoner som oppstår fortløpende, og avklare om pasienter skal sendes direkte til Trondheim eller ikke for å sikre at akuttsituasjoner håndteres på en trygg og god måte, forteller Skogen.