Har anmodet Nærøy å bosette flere flyktninger

NAMDALSAVISA

NÆRØY: IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) har anmodet Nærøy kommune å bosette flere flyktninger enn de ti det tidligere er anmodet om for 2018. På grunn av endringer i behovet for bosetningsplasser i år, ønsker IMDI at Nærøy til sammen bosetter 13 flyktninger i 2018 – en økning på tre.