Nye Nærøysund kommune skal «slå» staten på inkludering

Nye Nærøysund kommune skal bli best på inkludering av personer med nedsatt arbeids-evne blant sine ansatte. Nykommunen vil slå det nasjonale målet på fem prosent.

Står sammen: – Nye Nærøysund kommune skal bli en vinner på integrering, håper (fra venstre) varaordfører Merethe Lervåg (Vikna), attføringsleder Tor Neerland (YN Vekst), daglig leder Ragnar Moen (YN Vekst), ordfører Amund Hellesø (Vikna), seniorrådgiver Rune Kvarme (ASVL), ordfører Steinar Aspli (Nærøy), næringslivskontakt Marit Måøy Holm (YN Vekst), rådmann Roy H. Ottesen (Vikna) og rådmann Helge Thorsen (Nærøy).   Foto: Tom Lysoe

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Både ledelsen ved Ytre Namdal Vekst og de to ordførerne i dagens eierkommuner ønsker at nye Nærøysund skal bli en vinner i prosjektet «Inkluderende kommune».