Setter av 50.000 kroner til Nærøy og Vikan eldreråd

NAMDALSAVISA

NÆRØYSUND: Fellesnemnda for nye Nærøysund kommune har vedtatt å avsette på 50.000 kroner til Nærøy og Vikna eldreråd sitt arbeid med kommunereformen. I det enstemmige vedtaket forutsettes det at eldrerådets kostnader ved deltakelse på eldrerådskonferansen i Stjørdal i høst dekkes av denne bevilgninga.