Bønn til Namsos kommune

Gi oss en nattpatrulje som fungerer

Leserinnlegg
NAMDALSAVISA

Namsos kommune, vær så snill å gi oss en nattpatrulje som fungerer, også i fremtiden.

Det har vært så trygt og godt, hvor man har følt seg i varetatt på en god måte, også på sen kveld/natta. jeg vet at fem av sju sykepleiere ved nattpatruljen har valgt å slutte i sine stillinger. Noe jeg synest er veldig synd. Håper samtidig på at de to som er igjen, fortsatt vil være her.


60 prosent av nattpatruljen har sluttet

Mari Kristine og flere andre sykepleiere sier opp i protest

En etter en har de sagt opp. Så langt har 60 prosent av de ansatte i nattpatruljen i Namsos levert inn oppsigelse.

 

Årsaken til dette skal blant annet, være at de føler seg overkjørt og ikke blitt hørt, også i omorganiseringen av de. Det er jo veldig viktig at de som jobber med oss blir tatt med og får uttale seg. Blir jo bare flere og flere med sykdommer/lidelser, som krever sykepleiekompetanse, selv om dette ikke gjelder alle til enhver tid.

Mange har vi også sykdommer som kan forandre seg raskt. Hvem er vel bedre til å være med på å bestemme hva som trengst, enn de som faktisk jobber med oss? Jeg har vansker med og forstå, synest det virker noe kortsiktig av ledelsen i kommunen å ødelegge noe som tydeligvis har fungert. Vi vet vel at det i dag, at det er mangel på blant annet sykepleiere og at det er ønskelig, at flere bor hjemme lengre. Man skulle da tro at man ville strekke seg langt, for å få til et godt arbeidsmiljø og god tjeneste for alle parter.

Er vel bedre å trekke til seg, enn å skyve fra seg kompetanse. Jeg har så langt i livet erfart at man kommer lengst ved samarbeid, mot å få en bestemmelse tredd nedover hodet på folk. Samarbeid er tingen!

Etter også og ha brukt nattpatruljen i mange år, vet jeg at det tar tid før man blir trygg nok. Det er jo mange situasjoner man kommer opp i, da er det også ofte godt dere har en god porsjon humor. Jeg synest dert er viktig å få ledd litt også. Har flere ganger måttet utløse trygghetsalarmen. Da er det godt å vite, at kunnskapen og myndigheten til å rekvirere f.eksempel ambulanse er til stede ved behov.

Jeg vil samtidig rose dere alle som jobber i hjemmesykepleien og diverse institusjoner.Vi trenger dere alle! Håper at politikere og andre myndighetspersoner ser viktigheten i dette og at Namsos kommune blir et godt og trygt sted å leve for oss alle!