Statsbedriften i skjæringspunktet mellom børs og katedral

25 år med Statskog i Namsos

I år er det 25 år siden Direktoratet for Statens skoger ble til Statskog SF, og samtidig er det 25 år siden hovedkontoret ble flyttet til Namsos. På tross av alle dystre spådommer har Statskog SF gjort alt det politikerne hadde som ønske med den nye statsbedriften.

Per i dag har vi 81 utleiehytter på landsbasis, og fire av disse ligger i Bangdalen.

MORTEN AASHEIM, EIENDOMSKONSULENT I STATSKOG
NAMDALSAVISA

NAMSOS: - Vi kan vel ikke stikke under stol at det var ganske mange politiske dragkamper i kulissene før Stortinget fattet den endelige bestemmelsen om at Statskog skulle til Namsos. Og det manglet heller ikke på dommedagsprofetier om at man aldri ville klare å skaffe de rette fagfolkene til et Statskog utenfor Oslo, sier Jørgen Hoffmann.

Han er pensjonist, men var en av få som ble med på flyttelasset fra Direktoratet for Statens skoger i Oslo til nyopprettede Statskog i Namsos