Mener gården bør slippe full eiendomsskatt

De tre bygningene rundt tunet på Abelvær gård antas å ha så stor kulturhistorisk verdi at eierne bør få delvis fritak for eiendomsskatt.

VERDI: Bygningene på Abelvær Gård har kulturhistorisk verdi, mener rådmannen. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Dette foreslår rådmannen i Nærøy før formannskap og kommunestyre skal behandle søknaden fra eierne Randi og Birger Brandtzæg i møte 13. august. Rådmannen anbefaler 50 prosent fritak for de tre bygningene.