Ikke den største laksen – men fisket i Aursunda er bra.

Må avslutte fisket tidlig fordi fisken biter

Mens fisket i Namsen så langt har vært dårligere enn man har håpet på, meldes det om veldig bra fiske i Aursunda. Selv om laksen er noe mindre der.

På plass: Jan Heggdal har fisket i 60 år, og var 13 år da han fikk sin første laks på flue. Også denne sommeren har han tatt turen fra Levanger for å fiske i Bangsund. 

NAMDALSAVISA

BANGSUND: – Fordelen med Aursunda er at det er som regel alltid er godt med vann i Storvatnet. Det betyr at det som regel er godt med vann i elva også når det er tørt.