Deltakerne på verdenskonferansen for kjøttferasen charolais på besøk i Nærøy

16.300 kilometer for å se på kyr i Nærøy

En gjeng bønder fra store deler av verden ville mer enn gjerne se hvordan man driver med kjøttdyr i Norge.

VERDENSKONFERANSE I NÆRØY: Når den internasjonale foreninga for kjøttferasen charolais avrundet sin verdenskonferanse i Sverige tok noen av deltakerne turen over til Norge for å se hvordan vi driver kjøttfeproduksjon. Blant annet var de ute på Sandøya i Nærøy for å møte noen av dyra til Alf Roger Arnøy. 

NAMDALSAVISA

NÆRØY: – Det er veldig nyttig å komme ut og se hvordan andre gjør ting, sier Eddy Schuuring fra Tasmania.

De var en gjeng på seks fra samme område som har vært med på flere verdenskonferanser for charolais andre steder i verden.