Vant førstepris på stor internasjonal konferanse

De står bak et korsangtilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer. Nå har førstelektorene fra Nord Universitet – Arve Almvik fra Bangsund og Grete Daling – fått internasjonal heder.

På gullstol Fra korøvelse i Syng deg friskere. Arve Almvik og Grete Daling på gullstol. Øvrrige på bildet er kordeltakere.   Foto: Privat

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det melder Nasjonalt kompetansesenter psykisk helsearbeid på sin egen nettside.

Det var på en stor internasjonal konferanse for psykososial rehabilitering i Madrid 5.-7. juli, kalt WAPR 2018 at de vant en pris for beste muntlige presentasjon.

Dalings presentasjon med film og intervjuer med deltakerne ble kåret til "best titled oral abstract" under konferansen,  der det var over 100 andre innlegg.

– Syng deg friskere viser en svært tydelig kopling mellom recovery og korsang. Kanskje dette bidrar til å formidle hva det er, betyr og hva som ligger til grunn for at tilsvarende prosjekt skal kunne lykkes, sier Daling til nettsida.

Daling mener det er en klar kopling mellom psykisk helse og korsang, og at denne koblinga ikke er tilstrekkelig anerkjent alle steder.

– Prisen er en anerkjennelse av prosjektet vårt som sådan, som kan bidra til enda mer fokus på dette og tilsvarende prosjekter, sier hun.

Presentasjonen Daling holdt i Madrid vektla at deltakelse i korsang kan bidra positivt til personlig recovery, men at det eksisterer lite forskning på feltet. 

Daling holdt en ni minutter lang presentasjon på spansk, og viste film fra prosjektet som også var tekstet på spansk. Arve Almvik hadde laget en kort skriftlig presentasjon på engelsk av prosjektet, og de to stilte med en brosjyre på engelsk som presenterte Syng deg friskere i tekst og bilder. 

Sammen med Nord Universitet-kollega Arve Almvik, som også jobber halv stilling i NAPHA, gjennomførte Daling en kvalitativ studie med fokusgruppeintervju av 11 personer som deltok i 10 uker på korsangprosjektet Syng deg friskere.

Målet var å utvikle kunnskap om hvordan ukentlig deltakelse på korsangøvelser bidro til bedringsprosesser hos personer med psykiske helseplager.

Studien viser at korøvelsene ble opplevd som et «diagnosefritt rom» uten fordommer, og en trygg plass der deltakerne våget å utfordre sin egen sårbarhet.