LHL-foreningene i Ytre Namdal om ambulansenedbygginga

Frykter for liv og helse

LHL-medlemmer i Leka, Nærøy, Vikna og Trøndelag Nord slår alarm: Ambulansenedbygginga truer liv og helse. Og responstida er dessuten under enhver kritikk!

LITE RESPONS: Ifølge Søren Skagemo har LHL-foreningene sendt en rekke henvendelser til helsemyndighetene, men responsen har vært dårlig. 

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Mangeårig tillitsvalgt i LHL lokalt og fylkesutvalget for LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) Trøndelag Nord, Søren Skagemo, er blant de mange berørte i Ytre Namdal som har mistet tålmodigheten både med Helse Midt-Norge og Pasientreiser.

– Vi har i flere år tatt opp viktige forhold rundt transport og ambulanse, men vi møter ingen forståelse. Det ser ut til at de styrende myndigheter kun tenker penger, ikke trygghet og trivsel for folk i distriktene, sier Skagemo.