Investerer 20 millioner i Namdalseid

Hundseth Mølle AS på Namdalseid investerer i ny produksjonslinje for kraftfôr.

Storsatsing: Daglig Leder Bård Dahle hos Hundseth Mølle er særdeles fornøyd med at det nå skal investeres nesten 20 millioner norske kroner i en ny produksjonslinje på anlegget i Namdalseid.  

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: Styret i Hundseth Mølle AS har besluttet å investere i underkant av 20 millioner kroner i ny produksjonslinje for kraftfôr pellets.

Det melder selskapet onsdag.

Nybygg

Det prosjekteres nå et nybygg i tilknytning til det eksisterende anlegget som vil inneholde en komplett linje for pellets produksjon.

Produksjonskapasiteten vil bli doblet og dette vil gi mølla en mye større fleksibilitet i produksjonen.

Det vil bli satset på velprøvd teknologi levert av anerkjente leverandører. HMS vil selvsagt være i fokus i dette prosjektet.

De ansatte er selvsagt meget tilfreds med beslutningen, ifølge daglig leder Bård Dahle.

Brann i 2017

Hundseth Mølle opplevde en dramatisk brann i fjor høst som kunne fått alvorlige konsekvenser for møllas framtid og drift.

Takket være stor innsats fra ansatte, leverandører og samarbeidspartnere ble avbruddsperioden etter brannen vesentlig kortere enn det man kunne forvente.Branntilløp på Hundseth Mølle

– Utrolig viktig med gode rutiner ved brann

Daglig leder på Hundseth Mølle, Bård Dahle, roser de ansatte for måten de håndterte branntilløpet i kornmølla mandag.Brannen satte imidlertid fart i planene for oppgradering av produksjonsutstyret. Det forventes ferdigstillelse av den nye produksjonslinja i løpet av 2019.

Positiv salgsutvikling

Ifølge Dahle er en viktig årsak til at denne investeringa nå er vedtatt er at Hundseth Mølle opplever en meget hyggelig salgsutvikling.

Fjoråret ble et godt år for Hundseth, og 2018 tegner til å bli enda bedre.

Prognosene viser en årsproduksjon av kraftfôr på 17.000 tonn og ei totalomsetning for alle varegrupper på til sammen 100 mill.

Stor landbruksaktivitet i regionen

Hundseth Mølle as ligger i et geografisk område med stor landbruksaktivitet.

– Vår positive utvikling viser at det er behov for en lokal kraftfôrfabrikk som tar imot lokalt produsert korn og omsetter dette videre i markedet. Nedslagsfeltet vårt er i nordre del av Trøndelag, men kundemassen øker også i søndre del av Nordland takket være solid salgsinnsats og god rådgivning. Hundseth Mølle er den nordligste mølla i Norgesfôrkjeden og det er derfor viktig med tilstedeværelse også nordover i nabofylket, sier Dahle.Hundseth Mølle AS
  • Hundseth Mølle as er et heleid datterselskap av Strand Unikorn as. Hovedkontoret til konsernet ligger i Moelv. Konsernet omsetter for rundt 1,5 milliarder norske kroner og har rundt 150 ansatte fordelt over hele Norge. Strand Unikorn as ble etablert i 1843.
  • Hundseth Mølle as sin hovedvirksomhet er omsetning mot landbruket av kraftfôr, korn, handelsgjødsel, såvarer og plantevernmidler.
  • Bedriften ligger på Storåsen Industriområde i Namdalseid Kommune. Selskapet er en del av Norgesfôrkjeden.
 

Kontrollert vekst

Ambisjonene til mølla er å vokse volummessig kontrollert og samtidig ta godt vare på eksisterende og nye kunder. En viktig suksessfaktor i omsetning av kraftfôr er å levere et kvalitetsmessig godt produkt sammen med trygg og god rådgivning. Gjennom den nye produksjonslinja vil produktkvaliteten og leveringsevnen bli ivaretatt på en betryggende måte.

Økologisk produksjon

Hundseth Mølle er eneste leverandør av krosset økologisk korn til øko-produsentene i distriktet, og denne produksjonen har vært meget vellykket. Hittil i år har etterspørselen av krosset økologisk korn vært større enn mølla har klart å levere. Det jobbes nå aktivt med å skaffe flere leverandører av økologisk korn til kommende kornsesong.

Datterselskap

Hundseth Mølle AS er et heleid datterselskap i konsernet Strand Unikorn AS med hovedkontor på Moelv.

– Det at konsernet nå velger å satse på Namdalseid viser at konsernet tror på videre vekst og utvikling innen landbruket i Trøndelag. Hundseth Mølle AS ser synergier i det å tilhøre et konsern med solide ressurser innenfor blant annet fagrådgivning, teknologi, økonomi og logistikk. Det jobbes aktivt med å skape god samhandling innenfor konsernet også innenfor markeds- og salgsarbeidet, heter det i meldinga.