Den gang det var butikker på hvert et nes

Bindal er delt opp av fjorder på kryss og tvers. Langs alle disse fjordene og på hvert et nes bodde det folk og bodde det folk der så var det gjerne en butikk.

BUTIKKER OVER ALT: Et av de mange steder som hadde egen butikk i Bindal var Helstadsjøen. Der, som mange andre steder, var butikken i ei brygge på kaia. 

Dette er en interessant og viktig del av historia vår.

NAMDALSAVISA

BINDAL: En gang i tida var det å få tak i noen kvadratmeter med jord slik at man kunne dyrke egen mat på et småbruk et spørsmål om å overleve. Det betydde at folk bosatte seg der den jordlappen fantes. Langs fjordene i Bindal bodde det folk nærmest over alt, og der det var folk var det butikker.