Krevende å bygge opp fv. 771 i Årsetfjorden i Nærøy

Vegvesenet: Ikke trygt å gå inn med arbeidere i rasområdet

Statens vegvesen fastslår at det blir svært krevende å bygge opp fylkesvegen igjen etter raset i Årsetfjorden i Nærøy.

  Foto: Birger Aarmo

NAMDALSAVISA

NÆRØY: 25. april ble deler av fv. 771 i Årsetfjorden ødelagt av et steinras.


Her forsvinner vegbanen i raset - Fv 771 i Nærøy stengt

Terje Årseth og dattera Frida Isadåra ble vitner til raset som tok med en stor del av Fv 771 i Kvernan ved Årsetfjorden onsdag kveld.

 

Undersøkelser over og under vann, viser at det ikke er trygt å gå inn med arbeidere i området.

Statens vegvesen har, på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune, gjennomført grunnboringer og kartlegging av sjøbunnen langs rasstrekninga i Nærøy.

Resultatet av de omfattende undersøkelsene viser at det i tillegg til steinraset som kom ovenfra, også har gått et undersjøisk ras.

Det er påvist kvikkleire i sjøbunnen langs rasstedet.


– Plutselig kjente jeg meg ikke igjen – vegen var jo borte!

– Det var helt uvirkelig – en skikkelig guffen opplevelse!

 

– For stor risiko

– Fjellsida ovenfor raset er nå sikret. Men det er for stor risiko å gå inn med gravemaskin i selve raset. Det er rett og slett usikkert om løsmassene i den gamle vegbanen er stabile, opplyser seksjonsleder i Statens vegvesen, Dag Ivar Borg i en melding.

Geoteknikere, geologer og byggeleder skal etter fellesferien sammen vurdere situasjonen, og mulige løsninger.


Etter dette raset var vegen stengt i ukevis

Søndag 28. mai i 2006 gikk det et enda større ras ikke langt fra onsdagens rassted.

 

– Foreløpig er det for tidlig å si noe om videre framdrift og valg av tekniske løsninger. Vi må være helt trygge på at det er sikkert å gå inn med arbeidere i området, at vi finner en gjennomførbar løsning og at arbeidet er uten risiko for dem som skal utføre det, sier Borg.

– Hvis det hadde vært fjell i dagen på hele rasstrekninga, hadde det vært mulig å sprenge en midlertidig veg gjennom rasstedet. Slik situasjonen er nå, vet vi ikke hvor fjellet ligger innenfor løsmassene, fortsetter han.

Sikkerhet viktigst

Stenginga av vegen medfører ulemper for flere, men sikkerheten er viktigst.


Raset i Årsethfjorden

Har startet sikringsarbeid

Enda er det ikke klart hvordan vegen forbi rasstedet i Årsetfjorden skal repareres. Sikringsarbeidet har startet.

 

– Statens vegvesen og Trøndelag fylkeskommune kommer tilbake med mer informasjon etter at våre fagfolk har gjort ei vurdering av tekniske løsninger og mulig framdrift, opplyser Borg.


Ennå usikkert hva som skal gjøres forbi rasstedet i Årsetfjorden

Usikker på grunnforholdene

I disse dager er det to måneder siden raset som tok med seg et stykke av fylkesveg 771 i Årsetfjorden i Nærøy. Fortsatt pågår grunnundersøkelsene som skal være med å avgjøre når ny veg kan være på plass.