Har satt i gang en underskriftskampanje for Innvordfjellet og ny behandling av krav

– Hele grenda kommer til å bli ødelagt

– Vi håper i det lengste at dette skal virke og at de tar til fornuft, sier Trond Hansen på Utvorda. Han har satt i gang en underskriftskampanje for å minimere skadene Innvordfjellet vindkraftverk vil påføre lokalsamfunnet.

NY BEHANDLING AV KRAV: Trond Hansen og hans meningsfeller ønsker at Flatanger kommune skal behandle en liste med nærmere angitte krav og at det skal gjøres en ny konsekvensanalyse før det kan bygges et vindkraftverk på Innvordfjellet.   Foto: OLE MARTIN DAHLE VISUALISERING: BORGHILD HÅRSTAD, RAMBØLL

NAMDALSAVISA

UTVORDA: Hansen er fastboende på Utvorda og er motstander av at det skal oppføres en vindmøllepark oppe på fjellet.