Forlenger gang- og sykkelveg

Namdalseid kommune setter i gang reguleringsarbeidet for å få forlenget gang- og sykkelvegen langs fylkesveg 17 fra Fallet til Berre med omkring 300 meter.

STARTER REGULERING: Gang- og sykkelvegen skal forlenges med 300 meter fra Fallet til Berre. 

NAMDALSAVISA

NAMDALSEID: I vår kom fylkeskommunen med penger til et spleiselag med kommunen for å få forlenget gang og sykkelvegen fra fallet til Berre med 300 meter. Forutsetninga for tildelinga er at arbeidet blir gjort i 2018.