Lokalbefolkninga mener NTE vanligvis skaper større problemer enn sommerens tørke

– Ikke uvanlig at det er så lite vann her

Vannmagasinene i Midt-Norge er knusktørre denne sommeren. Men ved Namsvatnet er de vant med at vannet står så lavt nesten hver sommer.

NØDLØSNING: Når vannstanden i Namsvatnet synker, må bryggene flyttes lenger ut sånn at båtene kan legge til. Fortsatt går det bra, men synker vannstanden mye mer utover sommeren, må brygga stenges og båtene tas på land. Her monterer Magnar Namsvatn (til venstre) og Hans Børge Ånestad en provisorisk brygge. 

NAMDALSAVISA

RØYRVIK: – Det har vært mye verre her før. Forskjellen fra tidligere år, er at i år må vi skylde på naturen. Vanligvis er det e-verket.