Rus - nytelse eller en forbannelse?

Psykiatri

Illustrasjonsfoto 

NAMDALSAVISA

Hva har Johnny Depp, Charlie Sheen og Ida Maria til felles? Alle har eller har hatt et rusproblem. Alkoholbrukslidelser er de hyppigste ruslidelsene i Norge. Cirka åtte prosent av menn og tre prosent av kvinner er avhengige av alkohol. I Norge ble det i 2016 registrert 336 alkoholutløste dødsfall og 282 narkotikautløste dødsfall. Dette betyr at det er godt mulig at du kjenner en i din omgangskrets eller at du selv har hatt et rusproblem.