Sjøfuglene våre sliter

Grundig overvåking viser at mange av sjøfuglene langs kysten vår er i tilbakegang. Også 2017 ble et år med lite vellykket hekking for storparten av artene.

MOT STRØMMEN: Begge de to vanlige skarveartene, storskarv og toppskarv, går i motsatt retning av de fleste sjøfuglartene i landet. I de siste ti årene har bestandene vokst jevnt og trutt.  

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Det regnes at vi har omkring 60 sjøfuglarter i Norge. Noen av disse artene er vanlige over store deler av Europas kyst, og andre er med sjeldne andre steder enn i har til lands. Forskerne regner med at vi huser minst 25 prosent av totalbestanden i Europa for 16 av disse artene.