Svært stor rift om studieplasser

Det er svært stor rift om studieplasser på sykepleierutdanninga.

Populært studiested Det er svært stor rift om studieplassene på sykepleierutdanningene, som her ved Nord Universitet i Namsos 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Tall fra Nord Universitet viser at det er over 1.000 kvalifiserte førsteprioritetssøkere til 421 plasser, på stedene der universitetet har sykepleierutdanning.

I år kreves det høyere poengsumenn tidligere for å få plass.

Også pre-hospitalt arbeid, paramedic-utdanninga som i år starter opp i Trøndelag, har svært gode søkertall.

Totalt 4.296 søkere får tilbud om studieplass ved Nord Universitet i studieåret 2018/2019.

Opptakstallene av nye studenter er om lag på samme nivå med forrige studieår.

Det er flere førsteprioritetssøkere ved årets opptak, og andelen av de som er kvalifiserte øker.

Det er også en gjennomgående tendens at søkerne har bedre karakterer enn tidligere år.

En rekke fag har fått økte poenggrenser for opptak.

Forskning viser at det er en sammenheng mellom karakterer fra videregående skole og gjennomføringa av høyere utdanning for en rekke fag.

– Vi er både fornøyd med antallet tilbud som gis ved Nord Universitet i år, og at studentene i større grad er kvalifisert og har bedre karakterer enn før. Det er et mål for oss at flere studenter fullfører på normert tid, og da vet vi at karakterene fra videregående skole betyr mye, sier prorektor for utdanning, Hanne Solheim Hansen i en pressemelding.

Over 2.300 har allerede takket ja til studieplasser ved universitetet gjennom lokalt opptak, herunder over 900 på masterutdanninger.

– I år har vi få ledige studieplasser og ventelister i mange dag. Det er derfor svært viktig at du husker å takke ja til plassen innen 24. juli, sier Solheim Hansen.