Nav-sjefen mener velferdsstaten er truet

Trussel kan bli mulighet

Velferdsstaten er truet! Når toppsjef Sigrun Vågeng i NAV med slike ord slår alarm høres det på ingen måte bra ut. Løsningen på trusselen kan være forsterket innsats fra grunnplanet. Over hele landet, Namdalen inkludert!

VEKSTBEDRIFT: YN Vekst skal rekruttere og hjelpe folk tilbake til det ordinære arbeidslivet. Her fra pallefabrikken i Kolvereid. Foto: Birger Aarmo  Foto: Birger Aarmo

NAMDALSAVISA

Hva landet nå snakker om et inkluderende arbeidsliv – hvor utenforskapet reduseres. Situasjonen er faktisk så alvorlig og så reell at Regjeringen for knapt en måned siden lanserte et konkret fellesløft: Inkluderingsdugnaden.

Vekstbedriftene i Namdalen heier på denne strategien – og imøteser resultat i stil med målsettingene. For daglig, året gjennom, er vi alt tett på dette sporet: Vi assisterer personer som står utenfor verdiskapingen som sjefen i NAV er så bekymret for. Og i tillegg; som en enorm personlig gevinst for den enkelte: Arbeidsinntekten, livsgrunnlaget og det sosiale nettverket sikres – ja, nær sagt mye av livskvaliteten og identiteten til den enkelte. Derfor: I stedet for å oppfatte «anskriket» fra Sigrun Vågeng som en trussel, kan vi la det bli en stor mulighet. Gjennom at de regionale NAV-kontorene både innstiller seg og åpner sin «verktøykasse», slik at flest mulig tiltaksplasser kan etableres. Her og nå skal vi ikke gå inn på alle detaljer, men ordninger som lønnstilskudd, mentorordninger og ulike bidrag med tanke på tilrettelegging finnes.

Det som imidlertid er viktig, er at mange av disse verktøyene åpner for at mange arbeidsgivere kan rekruttere utradisjonelt. For uten motiverte – og modige – arbeidsgivere på laget, blir det slett ikke noe fart i «dugnaden». Med de utfordringer, og i verste fall mangel på personlige seire, som dette innebærer.

Og det er i forhold til motiverte arbeidsgivere den lokale Vekst-bedriften kommer inn. I fjor ble vi tildelt et diplom som vi er uendelig stolte over: «Årets Vekstbedrift 2017» blant vel 220 over hele landet betyr mye for fellesskapet Ytre Namdal Vekst – men det blekner også litt når vi lykkes med det som er vårt fremste mål i hverdagen: «Å hjelpe enkeltmennesker med å finne sin vei inn i arbeidslivet».

Så langt i 2018 har dette skjedd 13 personer i vår regi. Og når sant skal sies, så kommer ikke slike framganger gjerne rekende av seg selv. I over 20 år har vi arbeidet planmessig – og bygget både kompetanse og utviklet medarbeidere som evner å løse utfordringene.

Stikkordene i dette er altså «tett på». Vi er tett på deltakerne i våre tiltak. Og vi er tett på våre samarbeidspartnere i næringslivet. Siden 1998 er det også utviklet et særdeles godt klima for samarbeid med næringslivet – og vi ser også fram til at det samme skal videreføres i nye Nærøysund kommune; blant annet gjennom prosjektet «Inkluderende kommune».

Gjennom avtaler om samarbeid sikres forutsigbarhet og struktur. Vi kjenner hvem som har mulighet til å bidra til opplæring og kvalifisering i det ordinære arbeidslivet. Vi vet også hva markedet etterspør av varer og tjenester. Gjennom år har vi utviklet våre egne arenaer for arbeidstrening som produserer høykvalitets varer og tjenester. I liket med NAV rår også vi over en solid «verktøykasse» som blant annet inneholder ulike kurs og planleggingsverktøy.

Men igjen; vi må evne å møte og ivareta enkeltindividet. Forutsigbarhet og tiltro er selve nøkkelen til at nødvendig trygghet kan bygges. Å bidra til en egenkraftmobilisering er ofte det som utløser at den enkelte makter å ta i bruk sine iboende ressurser og styrke.

Derfor får hver deltaker en personlig veileder som følger han/henne fra oppstart til de står med en avtale om jobb i handa – klar og motivert til å ta fatt som ordinær arbeidstaker. Eventuelt videre utdanning og kvalifisering som i noen tilfeller også vil være et fullgodt alternativ.

Poenget er at enkeltmennesket via egen innsats og bidrag fra fellesskapet evner å gjøre slutt på sitt negative utenforskap. Ved å skreddersy løp og lage individuelle planer ser vi at det nytter å komme til utvikling og mestring.

I dette bildet ser vi derfor NAV-sjefens ferske «nødrop» faktisk som en åpenbar mulighet: I god videreføring med NAV og våre to eierkommuner Nærøy og Vikna, skal vi i Ytre Namdal Vekst fortsette å gjøre en forskjell. Arbeidet fortsetter – med målbare resultat for den enkelte så vel som for samfunnet!