Fokuset på plastavfall i havet har gitt plasthopp hos MNA

Fra 2016 til 2017 har det kommet inn nesten 50 prosent mer plastemballasje hos MNA, noe som kan ha en sammenheng med stadig mer fokus på plast i havet den siste tiden.

ØKT FOKUS: Kontorsjef ved MNA, Nina Svarlien, tror at fokuset på plast i havet har vært med på å øke mengden plastemballasje hos MNA. FOTO: SUNNIVA MOEN RØRVIK 

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Etter vi har sortert søppelet heime, kommer Midtre Namdal Avfallsselskap, MNA, for å plukke det opp. Ved MNA ettersorteres søppelet, og da blir papp, kartong, papir og plastemballasje lagt hver for seg.