Setter opp minnelund på Rørvik

– Det skal være en minnelund for alle

På Rørvik har det nå blitt stelt i stand en minnelund, noe som blir stadig mer vanlig rundt om i landet.

Minnelund: Kirkeverge Svein Kåre Johansen har fått positive tilbakemeldinger av de han har snakket med om minnelunden. 

NAMDALSAVISA

RØRVIK: Tidligere har den eneste minnelunden i Namdalen vært i Namsos. Leder av Midtre Namdal kirkelige fellesråd, Tom Prytz, er glad for at det nå også kommer minnelund i Ytre Namdal.