Tøffe tak da Nilvar drev tømmerhogst i Bangdalen på 50-tallet:

– Beina er ikke som de var. Det kan være at jeg har hogget meg litt for mange ganger

Skogsdrift kan være et farlig og tungt yrke. Spesielt da øks, svans og barkespade var verktøyet. For Nilvar Aasegg gikk det nesten galt i en etterjulsvinter tidlig på 1950-tallet.

FORTELLERKUNSTENS MESTER: Nilvar Aasegg (95) fra Steinsdalen kan se tilbake på et langt liv og mange dramatiske opplevelser. Han husker hver en detalj og hver en bit. Ikke minst husker han da han nesten mistet livet på tømmerhogging i Bangdalen for snart 70 år siden. 

NAMDALSAVISA

OSEN: – Etter krigen og utover var det mange her fra Steinsdalen og Osen som var på tømmerhogst i Bangdalen. En av dem var min far, John Stein. Han hadde drifter med flere hester en rekke år. Både i Bangdalen og rundt Steinsdalen, forteller Jan Inge Stein.