Innlegg på Facebook skaper heftig diskusjon – Askil Holm vil få i gang debatt rundt utviklinga av bysentrum

– Namsos sentrum framstår som kjedelig, livløs og kjøpesenter-klam

Askil Holm la nylig ut et innlegg på Facebook hvor han ytret sin misnøye rundt hvordan sentrum i Namsos framstår om sommeren. Det har fått flere til å reagere.

DØDT SENTRUM: Askil Holm mener Namsos sentrum i dag framstår som dødt og livløst, noe som har skapt stor debatt på Facebook. 

Man tenker kun på de nye byggene man vil ha, uten å se konsekvensene for de gamle.

Alf Martin Brasøygård, jobber med eiendomsutvikling i Oslo.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: «Namsos er død. Leve det Nye Namsos! Dropp innholdstomme hotell, rockemuseum, dinosaurer, folketomme bygater og overfylte kjøpesentre. Stikk heller ut til Otterøya, Vemundvik, Jøa, Salsnes, Bangsund, Klinga og mange nydelige steder i den Nye Namsos-regionen. Ta med sykkelen. Bo i skogen, bobilen eller på hytter og opplev det som det som virkelig lever her; Naturen.», skriver Askil Holm på sin Facebook-side. Etter fem dager har innlegget fått over 50 kommentarer hvor folk ytrer både sin misnøye med innlegget men også flere som sier seg helt enige i det Holm skriver.


Vil få i gang diskusjon

– Tanken bak innlegget er å få folk til å ta inn over seg hvordan byen framstår i dag, og få i gang en diskusjon rundt dette. Jeg var heime på ferie nå og benyttet anledninga til å sykle litt rundt og se meg om i byen. Det er mye bra i Namsos, men også en del ting som må forandres hvis byen skal være attraktiv for turister og andre, mener Holm.

PLIKT: Askil Holm mener det er hans plikt å si hvordan han synes byen er blitt. Konform, kjedelig, livlaus og kjøpesenter-klam. 

 

I dag bor han i Kristiansand, en by som han selv mener har tatt slike grep han mener Namsos bør gjøre.

– Kristiansand hadde de samme problemene som Namsos for fem-seks år siden med et dødt bysentrum. Her har de tatt grep og skapt møteplasser, gjort førsteetasjene i de forskjellige bygårdene fulle av liv, i det hele tatt skapt et fristende og mer levende sentrum, sier han videre.

Holm mener også at et levende sentrum har mye å si for en by på størrelse med Namsos.

– Jeg mener det er veldig viktig. Nå er jo Festplassen snart klar i ny drakt. I sammenheng med det må det komme fram hva plassen skal brukes til, slik at den ikke nok en gang blir stående helt tom, sier han.

I innlegget sitt skriver han også at Namsos framstår som en livløs by der «repeatknappen» har kilt seg fast.

Planlegging

En av dem som støtter Holm i hans uttalelser er utflytta namsosing Alf Martin Brasøygård. Han jobber til daglig med eiendomsutvikling i Oslo. Brasøygård mener Holm har satt i gang en interessant diskusjon.

– Jeg synes Askil har et godt poeng, om noe satt på spissen. Bysentrumet i Namsos er preget av lite liv og sentrum lider av at kommunen over mange år har godkjent byggeprosjekt utenfor den gamle bykjernen i form av kjøpesenter og liknende. De er seg selv nok og bidrar ikke til helheten, mener Brasøygård.

Det jobbes nå med å få i stand en ny reguleringsplanplan for byens sentrum, men Brasøygård frykter at forslaget til ny arealplan for Namsos som er lagt fram nå, dessverre ikke bidrar positivt.

– Man tenker kun på de nye byggene man vil ha, uten å se på konsekvensene for de gamle, noe som er et kortsiktig perspektiv. Det er for stort fokus på ønsket om å bygge nytt. Resultatet vil bli at det blir en helt ny bydel ved siden av et gammelt sentrum. Etter noen år står de igjen med to slitte bydeler fordi etterspørselen etter næringsareal er mindre enn tilbudet. Jeg tenker heller at de må modernisere og utvikle eiendommene som allerede er i det gamle bysentrum. Der bør kommunen gå foran med et godt eksempel, sier han.

– Namsos har ikke en befolkningsvekst som tilsier et stort behov for bygging av mer næringsareal, så konsekvensen av nye bygg, er at andre vil stå tomme og forfalle.


Reguleringsplan ute på høring – slik ser arkitektene for seg Namsos i framtida

Spenstige forslag til utvikling av sentrum

Nytt rådhus, universitetsområde, ungdomsskole, skysstasjon, promenade og bystrand. Alt dette og mye mer er bakt inn i planene for utvikling av Namsos sentrum signert Jon A. Olsen.

 

Attraktive boligtomter

Den delen av sentrum hvor Nexansbygget i dag ligger, og hvor det har kommet forslag om å legge det nye rådhuset, mener Brasøygård burde bli brukt til helt andre ting.

– Hvis du ser på de større byene, legger de ikke kontorbygg til havnepromenaden. Det vil kunne være et svært attraktivt område for boligtomter. Rådhuset bør ligge i bykjernen og bidra til mer liv på gateplan. Det er en annen ting som kommunen burde tenke på. Legg til rette for attraktiv og variert boligbebyggelse som kan lokke småbarnsfamilier og yngre folk til sentrum, slik at det ikke bare er generasjonen 60 pluss som bosetter seg i de nye boligbyggene, sier han.

NY REGULERINGSPLAN: Arkitekt Jon A. Olsen har utarbeidet et forslag til hvordan han ser for seg Namsos sentrum vil se ut i framtida. 

 

Innlegget til Holm har fått mange til å hisse seg opp, noe Brasøygård til dels har forståelse for.

– Jeg skjønner at enkelte i Namsos ser på dette som kritikk av byen generelt, men det er nok ikke ment slik fra Holm sin side. Det er synd å si det, men Namsos sentrum dør sakte hen slik det er i dag, hvor all aktivitet nesten kun skjer inne på sentrene. Jeg mener det er sunt for en by å ta en debatt om hvilket bysentrum man ønsker seg på lang sikt og planlegge deretter, sier Brasøygård.

– Få konsentrert flere funksjoner i bykjernen og bruk utviklinga av gamle bygg til å skape liv på gateplanet. Det mener jeg er løsninga, legger han til.

Det har også kommet flere kommentarer som mener Holm har helt feil.

«Namsos er død, skriver du. Det alene er nok til at mange namsosinger nok fikk morgenkaffen i vrangstrupen. Namsos er ikke død», står det i en av kommentarene.

«Hotell, rockemuseum, bygater og kjøpesentre gir et godt tilbud også for dem som vil «ta med sykkelen, bo i skogen, bobilen eller på hytter og oppleve det som det som virkelig lever her; Naturen.”», heter det i en annen kommentar.