HELSE:

1-2-3 skolestart

Skolestart er rett rundt hjørnet og mange flotte 5 og 6 åringer venter spent på en ny hverdag som førsteklassinger.
NAMDALSAVISA

Overgangen fra barnehagen til skolen er betydelig. Skolestartene er på toppen av verden når de går ut av barnehagen og fallet blir stort når de oppdager at de er yngst og kan minst når de begynner på skolen. De skal over fra et liv med mye frilek til en hverdag som styres av klokka. Hvor det også stilles mye større krav både sosialt og intellektuelt. Dette kan oppleves som litt voldsomt både for barnet selv og for foreldrene. Her kommer derfor noen tips for hvordan man kan gi barna en best mulig overgang til livet som elev.

1. Barnet er fortsatt et barn, gi rom for lek!

Barnet har inntil nylig vært en premissleverandør for lek. Så tenk på barnet som barn, fremfor elev. Dette gir barn et godt utgangspunkt for veien videre. Lek er kilde til glede, læring, mestring og selvtillit. Lek hjelper barn å forstå opplevelser og ny lærdom, og kan hjelpe å bearbeide vanskelige og traumatiske opplevelser. Lek er et parameter og et premiss for god psykisk og fysisk helse. Barn som ikke leker, for seg selv eller med andre, kan skape bekymring. Barn leker over alt og selvfølgelig også på skolen, men fra nå av skal barnet inn i en hverdag hvor størsteparten av dagen handler om at det skal læres. En hel haug faktisk. Nye, spennende og vanskelige ting. Ting de ikke kan og som de kanskje ikke mestrer. Lek er helt nødvendig for barn for at de skal bevare mestringsfølelsen og selvtilliten de kommer med fra barnehagen.

2. Senk forventningene!

Barna lærer seg alltids å lese og skrive, og om de ikke kan dette før skolestart så ro helt ned. Dersom det går trått med læring etter skolestart så er heller ikke dette krise. Hvilken vei bokstaver skal skrives og forskjellen på B og D kan være vanskelig. La barna lære i eget tempo. Flere hevder at grunnskolereformen fra 1997 med skolestart for 6-åringer har ført til økt press på å nå tallfestede målsetninger, og at 1. klasse har blitt mer «skolete» enn tidligere lovet. En 6-åring som sitter urolig på stolen er ikke nødvendigvis umoden, men et barn som kanskje mestrer lek bedre enn undervisning. Dersom det stilles for høye krav til barnet resulterer dette i tap av mestringstillitt og i verste fall dårlig selvbilde.

3. Gi annerkjennelse!

Alle barn skal skrytes av, men ikke bare på fag. Selvfølgelig er det flott at de har lært å telle til 100 men det er like viktig å berømme barnet for hvem de er. Å «ta barn på fersken» når de gjør noe bra er et godt triks. Skryt når de viser gode egenskaper som empati, vennskap, høflighet og hjelpsomhet. Selv om barna nå skal lære fag så er fortsatt den sosiale biten viktigst for barnet. Barn som bryr seg om andre og er hyggelige får lettere venner. Noen barn trenger voksenhjelp for å få dette til. Foreldre kan snakke om dette hjemme og lærere hjelper selvfølgelig til på skolen.

4. Snakk!

Snakk med barnet. Fremsnakk skolen, andre elever og lærerne. Vær opptatt av hvordan barna har det og hvordan de opplever skolehverdagen. Hva er gøy og hva er vanskelig. Denne informasjonen er viktig for å kunne hjelpe barnet å mestre ny hverdag. Snakk med skolen om det er noe du lurer på eller er bekymret over. Be om hjelp tidlig fra skolen eller skolehelsetjenesten dersom det virker som barnet ditt ikke helt kommer inn i sin nye hverdag.

Lykke til!