Namsos med lavest ledighet i sommer

5. 212 personer var ved utgangen av juli helt arbeidsledig i Trøndelag. I Namsos var tallet nede på 121.

LAV LEDIGHET: Namsos er den kommunen av de største i fylket med lavest ledighet. 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Namsos kommune hadde ved utgangen av juli lavest arbeidsledighet av de tre største kommunene i Trøndelag når det kommer til folketall.