Vekst i flypassasjerer på Namsos lufthavn

Trenden har snudd i 2018

Namsos lufthavn hadde en vekst i passasjertallet i juni på over 30 prosent sammenliknet med juni 2017.

FLERE REISENDE: Passasjertallene for Namsos lufthavn er på veg oppover igjen etter passasjersvikten i 2017. Direkteflyging til Oslo og justeringa av ventetider på andre avganger har gitt positiv effekt for flyplassen.  

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Veksten i juni var meget bra sammenliknet med fjoråret, men det viktigste er at vi har hatt en jevnt bra vekst gjennom hele 2018, sier lufthavnsjef i Avinor, Geir Tore Buvarp.