Fortsetter veksten

SpareBank 1 SMN fikk et resultat på 1.209 millioner kroner per første halvår i år, ei økning på 433 millioner fra samme periode i fjor.

Fornøyd sjef: Finn Haugan er fornøyd med resultatet. 

NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: Økninga skyldes god utvikling i ordinær drift samt ekstraordinære finansinntekter og salgsgevinst, opplyser selskapet i en melding. 

Årets første seks måneder i SpareBank 1 SMN kjennetegnes av sterk ordinær drift både i banken og i datterselskapene, høy vekst i antall kunder og lave tap.

Den sterke resultatframgangen er også preget av finansiell gevinst på 90 millioner kroner som følge av fusjon av selskapene Vipps, Bank Axept og Bank ID samt salg av bankens hovedkontor i Trondheim som ga en gevinst på 150 millioner.


Regnskap

Regnskap per første halvår 2018 - hovedtall:

  • Resultat før skatt: 1345 mill. kr (984 mill. per første halvår 2017)
  • Resultat etter skatt:  1209 mill. kr (776 mill.)
  • Egenkapitalavkastning: 14,4% (9,9%)
  • Vekst i utlån: 7,6 % (8,5%)
  • Vekst i innskudd: 6,3% (12,7%)
  • Tap på utlån: 127 mill. kr (175 mill.)
  • Ren kjernekapitaldekning: 15,0% (14,9%)
  • Resultat per egenkapitalbevis: 5,75 kr (3,66)
  • Kilde: SpareBank 1 SMN
 

– Vi er godt fornøyd med resultatet i første halvår. Resultatet dras betydelig opp gjennom to ekstraordinære poster, men også den underliggende drifta i konsernet er god. Vi lykkes med vår strategi som bygger på effektivt samspill mellom digitale løsninger og dyktige rådgivere i banken. En viktig jobb framover blir å fortsette å levere de beste kundeopplevelsene, sier konsernsjef Finn Haugan i SpareBank 1 SMN i meldinga. 

– I tillegg til høy utlånsvekst gleder vi oss over godt salg av andre produkter og tjenester samt god resultatutvikling i datterselskapene EiendomsMegler 1 Midt-Norge, SpareBank 1 Regnskapshuset SMN, SpareBank 1 Finans Midt-Norge og SpareBank 1 Markets, sier Finn Haugan.

Styrket markedsposisjon

SpareBank 1 SMN har økt utlån til personkunder med 10,6 prosent til 104,1 milliarder kroner siden halvårsskiftet i fjor. Bare i 2018 har banken fått 4.300 nye personkunder. Dermed har banken styrket sin ledende markedsposisjon i Midt-Norge. 

Utlån til næringslivskunder økte med 2,0 prosent til 50,7 milliarder kroner. Veksten kommer i hovedsak fra små bedrifter med 400 nye kunder i perioden, og som er i tråd med bankens plan. 

Netto renteinntekter økte med 83 millioner kroner til 1149 millioner sammenliknet med samme periode i fjor. Økninga skyldes hovedsakelig økt volum på både boliglån og innskudd. 

Lave tap

Bankens tap i første halvår ble 127 millioner kroner, som er 48 millioner lavere enn i samme periode i fjor. Økningen fra første til andre kvartal i 2018 er i stor grad knyttet til effekter av internasjonal regnskapsstandard (IFRS).

– Bankens engasjementer innen oljeservice er etter vår vurdering ferdig restrukturert , men vi legger til grunn at det kan komme nye utfordringer i denne sektoren. Derfor har vi foretatt nye avsetninger for tap også i andre kvartal, sier Finn Haugan.

Bankens mål om ren kjernekapitaldekning på 15,0 prosent ble nådd per første halvår.