Doktorgradsavhandling skal dokumentere effekten

– Unge skyttere får bedre fokus på skolen

Med ny forskning å støtte seg til, jobber Kari Sofie FIskum for at flere ungdommer skal få et skyttertilbud i skolen.

NY FORSKNING: Unge som er med i skyttersport får bedret konsentrasjonsevnen, viser ny forskning. Derfor jobber ungdomsutvalget i skyttervesenet for at skyting skal inn som fag i skolen 

NAMDALSAVISA

STJØRDAL: – På to år har vi økt antall skoler med skyttertilbud i Norge fra åtte til 52. Tallene for 2018 er ikke klare, men det stiger ytterligere. Så det går i riktig retning, og det er bra, sier den harranbosatte hållingen, som i det daglige er lærer ved Grong barne- og ungdomsskole.