Møte om kaiutbygging i Bindal

15. august blir det ekstraordinært møte i kommunestyret i Bindal om kaiutbygging.

EKSTRAORDINÆRT MØTE: Ordfører Britt Helstad har sett behovet for å involvere kommunepolitikerne i forbindelse med planen om kaiutbygging på Brukstomta. 

NAMDALSAVISA

BINDAL: I kommunestyrets møte 21. juni om søknad om tilleggsfinansiering til industrikai på Brukstomta næringspark, ble det fattet følgende vedtak: «Vedtak forutsetter at før kaiprosjektet kan settes i gang, skal det foreligge en avtale med konkret aktør som garanterer oppstart av virksomhet i Brukstomta næringspark AS som skal benytte kaien. Bindal kommune skal godkjenne nevnte avtale».

Ordføreren så behov for å involvere formannskapet i beslutninga om eventull kaiutbygging høsten 2018. Saken ble derfor diskutert i formannskapet 8. august.

Det ble da besluttet at saken skal behandles i kommunestyret i et ekstraordinært møte 15. august.