Myndighetene ønsker å gi bjørn større plass i Trøndelag, men de:

Har ikke sjekket fakta

Myndighetene mener området satt av til bjørn i Trøndelag bør utvides, men har ikke sjekket om det faktisk er for lite.

VANDRER: Dersom arealet som er satt av ikke er egna til bjørn, er det stor sannsynlighet for at den vil vandre utafor området – der det kan bli større konflikt med for eksempel beitenæringa, skriver Miljødirektoratet som ønsker å utvide forvaltningsområdet for rovdyret i Trøndelag.FOTO: NAMDALSEID OG OSEN BEITELAG 

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Størrelsen på det området bjørner skal få boltre seg på i Trøndelag, har skapt debatt den siste uka.