Synlig politi, involvering av foreldre og nysgjerrighet skal forebygge rus og vold under martnan

Namsos kommune og politiet tror de har funnet den rette oppskrifta for en trygg og trivelig Namsosmartna for ungdommen i Namdalen.

FOREBYGGENDE ARBEID: SLT-koordinator Cathrin Teistholmen Gulstad, helse- og omsorgssjef Morten Sommer, politistasjonssjef Stein Erik Granli og rådmann Ketil Sørvig ønsker har sett en positiv effekt med det forebyggende arbeidet de siste årene. FOTO: BJØRN TORE NESS 

Mange er flinke under arrangementer som martnan, men generelt sett må de bry seg mer om hva ungdommen holder på med.

Stein Erik Granli, politistasjonssjef
NAMDALSAVISA

NAMSOS: SLT-koordinator i Namsos kommune (Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak), Cathrin Teistholmen Gulstad, mener det er ekstra viktig med forebyggende innsats under slike signaldager som Namsosmartnan.