Aage Ugseth til minne

NAMDALSAVISA

Aage Ugseth døde 13. august, bare 68 år. Han ble nok av mange oppfattet som en stille og beskjeden mann, men han hadde meningers mot og var samtidig lun og mangfoldig. Våre veier har, som samfunnsengasjerte mennesker i Fosnes kommune, krysset hverandre mange ganger de siste 40 åra. Aages kamp for solidaritet og rettferdighet er det som sitter sterkest igjen i mitt minne.

Etter å ha arbeidet i industrien, bla. på Aker Verdal, flyttet Aage heim til Uggset på Elvalandet. Han kjøpte seg sjark og fisket for det meste på Namdalskysten, men han var også med på fiske nordover i landet. Aage var i mange år den eneste heltidsfiskeren i Fosnes kommune. Han engasjerte seg sterkt for sjarkfiskernes rettigheter, og likte svært dårlig at myndighetene tillot trålerrederne å kjøpe opp stadig større andeler av fiskekvotene. Aage mente derimot at ungdommen burde komme seg til sjark og fiskekvote for en rimelig penge, for sjarkfisket var den mest miljøvennlige måten å høste av havet på.

Seinere gikk Aage på land og tok over foreldregården på Uggset. Han var spesielt engasjert i skogen. Havet, skogen og naturen var Aages store lidenskap. Vi glemmer aldri de flotte naturbildene han delte med oss på Facebook. Det var flotte solnedganger i havet og vakre naturbilder fra hans rusleturer med hunden i Uggset-området. Aage var også en dyktig hobbymaler og ofte var det storslagen natur som var motivet. Han var også svært glad i musikk, spesielt rock og blues. Han la stadig ut store hits på sin Facebook-side som han kalte «Hits from the Mersey Era».

Det harde arbeidet i industrien og i sjarken tok på helsa til Aage. De siste åra skrantet helsa. Det ble mange sykehusopphold og mange dager på rehabilitering. Men samfunnsengasjementet og naturinteressen var med Aage til det siste. Personlig har jeg satt veldig stor pris på diskusjonene vi har hatt opp gjennom åra, for Aage hadde mye livserfaring og klokskap å bidra med i samtalen.

Nå har di sol gått ned i havet, men vi vil minnes deg med glede og respekt.