Fylkesmannen: Ha budsjettet i balanse før sammenslåinga

Fylkesmannen i Trøndelag oppfordrer alle kommunene som slås sammen 1. januar 2020 til å få orden på økonomien før sammenslåinga.

Viktig med god økonomi: Fylkesmannen har både overfor de enkelte kommunene, og overfor fellesnemndene påpekt viktigheten av en ansvarlig økonomisk inngang til den nye kommunen fra 1.1.2020. Her er de godt i gang med bygginga av helsehuset på Rørvik. Prosjektet har ei kostnadsramme på 140 millioner kroner.  Foto: Lena Erikke Hatland

Vi anbefaler nye kommuner om åpenhet rundt økonomien.

Alf-Petter Tenfjord, seksjonsleder for kommunal- og justisavdelinga hos Fylkesmannen i Trøndelag.
NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Våre gjennomganger viser at det planlegges betydelige investeringer hos flere av de kommunene i Trøndelag som skal slås sammen i 2020. Fylkesmannens generelle tilbakemelding på dette er at vi ser at det på enkelte områder kan være nødvendig med investeringer, men at dette samtidig bør sees opp mot de framtidige behov den nye kommunen vil ha og ligge innenfor det handlingsrom de nye kommunen vil få, sier Alf-Petter Tenfjord, seksjonsleder for kommunal- og justisavdelinga hos Fylkesmannen i Trøndelag.