Sekstiåtterne jubilerte

Våren 1968 gikk 56 russ ut fra Namdal gymnas. Denne helga var de samlet til russejubileum.

RUSS 1968: Første rekke fra venstre: Aud Vigdis Klingen, Solveig Grande Flaat, Anne Kristine Wormdal, Inger Kristiansen Utvik, Unni Sætersmoen, Anne Marie Rossøy Lian, Elisabeth Okstad, Liv Guntvedt, Gerd Helene Sellæg, Berit Groven, Sølvi Beisvåg, Helge Aasen og Jan Lian. Andre rekke fra venstre: Nils Kristian Vestgøte, Arnljot Sund, Rolf Brattberg, Johan Gåsbakk, Kåre Aaen, Ole Okstad, Kurt Bolkan (lærer), Øystein Skårn, Gunnar Thorseth, Anne Grete Solstad, Finn Helge Lyster, Sturla Romstad og Gunnar Strømhylden Tredje rekke fra venstre: Arne Flaat, Eystein Stordal, Halfdan Aursand, Ola A. Storaker, Svein Øksnes, Arvid Romstad, Alf Ivar Hildrum, Asbjørn Hagerup, Tore Holm, Peder Tømmerås, Snorre Kristiansen og Roald Grongstad.  Foto: Øivind Rånes

Vi har jo vært med å gi navn til en hel generasjon.

Arne Flaat, russ i 1968
NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det er hyggelig at så mange fikk til å komme. Vi har jo vært med å gi navn til en hel generasjon, smilte Arne Flaat da han ønsket russekullet fra 1968 velkommen.