Utfordrende infrastruktur ved skolene i Namsos

– Kaos ved bringing og henting av elever

Mens køa av biler vokser på skolevegen, frykter oppvekstsjefen for myke trafikanters sikkerhet.

Lang kø: Politibetjent Per Ivar Aavatsmark, politioverbetjent Anita L. Vold, Barbro Formo i Trygg Trafikk og politibetjent Mathias Engelsen snakker med bilister som kjørte elever til Vestbyen skole tirsdag morgen. Til sammen 52 biler ble stoppet. – Ingen merknader, og det er vi fornøyd med, sier politioverbetjenten.  

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Trafikken rundt skolene kan være kaotisk ved skolestart og skoleslutt. Området rundt skolene er ofte dårlig tilpasset dagens trafikk.