30.500 trøndere er uføre

Andelen ungdom med uføretrygd fortsetter å øke, men økninga er noe mindre i Trøndelag enn i landet for øvrig.

Illustrasjonsfoto  Foto: Morten Holm / Scanpix

NAMDALSAVISA

I ei pressemelding fra Nav Trøndelag opplyses det at det ved utgangen av første halvår er 10,4 prosent av befolkningen i Trøndelag som uføretrygdet. Det er en økning på 1,5 prosent eller 465 personer fra i fjor.