«Dropp noen øl og snacks – og ta deg en tur i skogen. Da sparer du fort noen hundrelapper»

Økonomispalten

Boligverdi: Igjen kan vi få en tid der gjeld blir tung å bære. Det er ikke særlig sannsynlig at boligverdiene vil fortsette å stige slik de har gjort de siste årene. 

NAMDALSAVISA

Jeg er født i 1966. En tid hvor Norge var relativt fattig når det gjaldt materiell levestandard og der tilgangen på lånekapital var svært begrenset. Levealderen var lavere, mens fødselstallene var betydelig høyere. Det var mangel på boliger, store løft ble gjort for å få på plass manglende infrastruktur, og den norske økonomien vokste mye fra år til år.