Høytidelig feiring da Grøndalsvegen fylte 80 år

Grøndalsvegen heter den vel to mil lange vegen fra E6 opp til Skorovatn. Den ble etablert til gruvesamfunnet i 1938, og fredag kveld sto Namsskogan Historielag for en minneverdig 80-års markering.

Her er de sentrale personene i feiringa av 80 årsdagen til Grøndalsveien avbildet foran plaketten. Fra venstre: Ordfører Stian Brekkvassmo og fra styret i historielaget kultursjef Odd Bakken, Geir Dahl, Arnt Torseth, Trond Smalås og Thorbjørn Iversen. 

NAMDALSAVISA

SKOROVATN: Markeringa fant sted der hvor taubanen mellom Skorovatn og Kongsmoen en gang gikk over vegen, og det var møtt opp omkring 60 interesserte da lederen i historielaget, Trond Smalås, ønsket velkommen.