Må bruke dyrkajorda til beite

Med normal bruk av utmarka, kunne tre sauebønder i Harran ha forsynt tørkerammede bønder på Østlandet med 1.100 rundballer. Men dagens rovdyrpolitikk har umuliggjort det, mener de.

1.100 rundballer: Leder Kjetil Hermanstad i Indre Namdal Sau og Geit og sauebøndene Torgeir Hermanstad, Steinar Gartland og Bengt Anders Johansen kunne ha bidratt med 1.100 rundballer til tørkerammede bønder på Østlandet. Men måten rovdyrpolitikken forvaltes på, umuliggjør det.  Foto: Erlend Malmo, Trønder-Avisa

NAMDALSAVISA

HARRAN: I stedet for å bru­ke ut­mar­ka til saue­bei­te, har de fles­te av dyrene gått innenfor gjerder på inn­marks­bei­te i som­mer for å hind­re rovdyrskader. Det sy­nes de er et pa­ra­doks, med tan­ke på at mat­pro­duk­sjon i ut­mar­ka foregår helt uten bruk av kraft­fôr og medisiner. Mens de på heime­bei­te må bru­ke medisiner de mener helst ikke bur­de ha vært brukt.