Ap krever strakstiltak for å redde fastlegeordninga

Namsos-ordfører Arnhild Holstad og stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol mener helseminister Bent Høie må iverksette umiddelbare tiltak for å hindre at fastlegeordninga går i oppløsning.

LOKALE TILTAK: – Vi har ikke noe mål om at fastlegene må være kommunalt ansatte, men vi kan heller ikke sitte stille og se på at den private ordninga går i oppløsning, sier Namsos-ordfører Arnhild Holstad om fastlegekrisa. 

Regjeringa må innse at fastlegekrisen er her nå og rammer hele landet.

Ingvild Kjerkol
NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Vi er nødt til å gjøre noe med det faktum at dagens ordning hemmer rekruttering av nye fastleger. Når statsråden ikke vil gjøre noe, vil vi i Namsos se hvordan vi kan møte denne krisen med lokale tiltak. Vi har ikke noe mål om at fastlegene må være kommunalt ansatte, men vi kan heller ikke sitte stille og se på at den private ordninga går i oppløsning. Oppgavene er her nå, og de må løses nå, sier Arnhild Holstad.