Grong kommune må spare - veger blir privatisert

14 små vegstrekninger som i dag er kommunale, foreslås omgjort til private veger fra årsskiftet. Grong kommune vil spare 330.000 kroner i året på ei slik omlegging.

BLIR PRIVAT VEG: Vegstrekninga på 700 meter fra den gamle prestegården til Væremneset foreslås nedklassifisert fra kommunal til privat veg. Forslaget om å nedklassifisere 14 vegstrekninger i Grong blir nå lagt ut til høring fram til 9. oktober. FOTO: BJØRN TORE NESS 

NAMDALSAVISA

GRONG: Nedklassifisering av kommunale veger er bare ett av tiltakene som vurderes for å redusere kommunens utgifter.