Styrker satsing på ungdom og utdanning

Trøndelag fylkeskommune og Nav Trøndelag styrker samarbeidet for at flere ungdommer skal fullføre videregåedne opplæring.

Signerte avtale: Vegard Iversen, fylkesdirektør for utdanning og Bente W. Wigum, regiondirektør Nav Trøndelag, fornyet avtalen tirsdag.  Foto: Nav Trøndelag

NAMDALSAVISA

STEINKJER: Ungdom i aldersgruppa 15-21 år har en lovfestet rett til videregående opplæring. Likevel er det noen som dropper helt ut av skolen av ulike årsaker.

Tall fra Fylkeskommunen viser at kun 2,7 prosent av trøndersk ungdom dropper ut av skolen.

– Selv om tallet er lavt, skaper det store utfordringer for de dette gjelder. De får en vanskelig start på arbeidslivet, sier regiondirektør i Nav, Bente Wigum, i ei pressemelding.

Ungdom skal inkluderes

Inkluderingsdugnaden som er initiert av regjeringa setter et ekstra fokus på personer med nedsatt arbeidsevne eller såkalt hull i CV-en. Målet er at denne gruppa skal få ekstra oppfølging og hjelp til å komme ut i arbeid.

– Ungdom som ramler ut av utdanningsløpet er blant de som får hull i CV-en. For denne gruppa kan det være vanskelig å komme ut i varig arbeid. Derfor er samarbeidet mellom Nav og fylkeskommunen rettet mot ungdom, spesielt viktig for å redusere denne gruppa arbeidssøkere i Trøndelag. Vårt felles mål er å få de tilbake på skolebenken i et tilpasset utdanningsløp, sier Wigum.

Karriereveiledning

– Avtalen er kjempeviktig å ha på plass fordi vi har mange av de samme utfordringene. Dessuten gir den overordna avtalen veldig tydelige rammer for underavtalene som vi skal få på plass nå, blant annet innenfor karriereveiledning. Vi har flere karrieresenter som vi samarbeider om i et partnerskap med Nav, sier fylkesdirektør for utdanning i Trøndelag, Vegard Iversen.


Samarbeid: Regiondirektør Bente W. Wigum i Nav Trøndelag og fylkesdirektør for utdanning, Vegard Iversen foran Fylkets Hus i Steinkjer.  Foto: Nav trønd

 

– Vår felles utfordring er at ungdom skal fullføre opplæring eller komme seg ut i arbeid. Her tror jeg nøkkelen er at ulike aktører drar i samme retning, som vi i fylkeskommunen, Nav, fylkesmannen, fylkeslegen og næringslivet, ramser Iversen opp.

Samtidig som en liten del av trøndersk ungdom dropper helt ut av skolegang, er det ei positiv utvikling i andelen unge voksne som kommer seg ut i arbeidslivet i Trøndelag.

Fornyelse

Avtalen som ble signert på Fylkets hus i Steinkjer tirsdag av Wigum og Iversen er ei videreføring av en sentral avtale mellom daværende Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund (KS). Avtalen innebærer blant annet et samarbeid mellom Oppfølgingstjenesten og Nav om videregående opplæring. Lærekandidater (grunnkompetanseløp) og lærlinger med behov for tilrettelegging i aldersgruppa 15 – 24 år er også nevnt som en av satsingsgruppene i avtalen.