Vil ha hjelp til å finne bjørnebæsj

Statens naturoppsyn oppfordrer til innsamling av bjørnebæsj.
NAMDALSAVISA

TRONDHEIM: Rovdata anvender DNA-analyser av innleverte skitprøver til å kartlegge bjørnebestanden i Norge. Det gjennomføres hvert år en innsamling av bjørneprøver over hele landet, og en rekke aktører bidrar i innsamlinga, inkludert SNO og publikum.

En av fordelene med DNA-metoden er at man kan overvåke bjørnebestanden uten å være i direkte kontakt med brunbjørnene.

– Vi oppfordrer turgåere, jegere, bærplukkere og andre brukere av naturen til å være på utkikk etter bjørnebæsj. Prøver kan leveres til SNO lokalt. Hvis det er mye bjørn i et område, så skal det ikke være noe problem å finne ekskrementer, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata, til rovdata.no. 

– En prøve av bjørnemøkk på størrelse med en fingertupp kan avsløre mange fakta om bjørnen og dens leveområder. Deriblant om prøven faktisk er fra bjørn, hvilket kjønn den har, hvor bjørnen er registrert tidligere og dens leveområder. Med innsamling over mange år vil man etter hvert får en god oversikt over bjørnebestanden i Norge og Sverige, som anvender samme metoder som oss, fortsetter han.