Reagerer på skader etter hogst på Statland

– Rasering av naturen

– Det må rettes fokus mot den skaden skogsdrifta gjør på naturen. Her ser det ikke ut etter at det er blitt hogget ned skog. Det flyter gjørme over vegen, sier Aris Andersen på Statland.

Fortvilet: Aris Andersen mener skogsmaskinene har rasert området.   Foto: Aris Andersen

Det ser ikke ut der nå.

Andreas Vannebo, Allskog
NAMDALSAVISA

STATLAND: Rett over vegen fra Statland skole har Lierne Utmarkservice på oppdrag fra Allskog ryddet vekk en del skog, og flere i nærområdet reagerer på hvordan området ser ut etter at skogsmaskinene har gjort sitt.