Politikere vil på studietur til København og Skottland

Både hovedutvalg for veg og hovedutvalg for transport i Trøndelag fylkeskommune ønsker å flytte sine kommende hovedutvalgsmøter til København.

PÅ STUDIETUR: Begge turene vil ifølge søknadene ha en samlet kostnad på 584.090 kroner. (Illustrasjonsfoto) 

Studietur til Skottland for å lære mer om trafikksikkerhet og vegløsninger.

Søknad Hovedutvalg for veg
NAMDALSAVISA

NAMSOS: Årsaken til det er at begge hovedutvalgsmøtene sammenfaller med Intelligent Transport Systems (ITS) World Congress, som avholdes i København fra 17. september til 21. september.