Vil ha dialogmøter om skoletomta

I stedet for å starte en ny reguleringsprosess om skoletomta, foreslår formannskapet å invitere til dialogmøter med interessentene.
NAMDALSAVISA

RØRVIK: Rådmannens forslag var at framtidig disponering av skoletomta skulle avgjøres gjennom en reguleringsprosess som kommunen skulle sette i gang innen 15. oktober 2018.