Bruker dronebilder for bedre avlinger

Øyvind Austad, agronom og ingeniør fra Røra, bruker digitale verktøy som avslører vekstvilkår og gjødselbehov.

Høytflygende: Den digitale bonden, Øyvind Austad ved Følstad gård på Røra har tatt i bruk drone for å få bedre oversikt over avling, gjødsling- og kalkbehov. Nå håper han at andre bønder kan dra nytte av systemene han har utviklet for å øke matproduksjonen.  Foto: Pia Marie Lerseth

Dronen flyr i et bestemt mønster i cirka 120 meter høyde, og lander selv når den har fullført oppdraget.

Øyvind Austad
NAMDALSAVISA

INDERØY: Dronen flyr lavt over Følstad gård i Inderøy. Nøye programmert holder den seg over kornåkeren til Øivind Austad, og tar cirka 100 bilder før den lander ved samme utgangspunkt som den lettet.