Det har ikke vært bedre tømmerpriser siden årtusenskiftet

Skogbruksindustrien går for fullt, og etterspørselen etter både sagtømmer og massevirke er god.

– TA KONTAKT: Skogbruksleder Andreas Vannebo i Allskog anbefaler skogeiere med planer om avvirkning å ta kontakt, ettersom det nå er veldig gode priser. 

Erfaringsmessig vil det bli et lite fall i tømmerprisene når vi får vinter.

Andreas Vannebo
NAMDALSAVISA

KVATNINGA: – Etterspørselen etter alle sorteringer tømmer er med på å drive opp prisen hver for seg, men det er nok en historisk høy pris på massevirke som er den største bidragsyteren til at vi har høye tømmerpriser om dagen, sier skogbruksleder Andreas Vannebo i Allskog.